Alle uteaktiviteter

Løpe, ha det gøy og øve på engelsk på samme tid? Prøv denne skattejakten.
Lek om emner multiplikasjon, handel, valutakurs...
Håndlaget utendørs klinkekulebane er morsom å lage og leke med.
Vil du at barn virkelig forstår hvordan høydekurver fungerer på kart?
Denne velkjente ideen kan brukes når man diskuterer ulike emner.
La oss bygge en kube! Romlig geometri i snøen er gøy!
Ta sandformerne og fylle dem med is i stedet for sand.
På hver post er det et spørsmål, det riktige svaret sender barna videre, et galt svar sender dem rundt.
La oss lage en modell av solsystemet av snø! Vi kan lage en eller flere modeller.
I forsøket skal elevene undersøke hvordan vannvolumet endres når det fryser.