Posted on

HØYDEKURVER

Hvis du vil at barn virkelig skal forstå hvordan høydekurver fungerer på et kart, kan disse 4 aktivitetene hjelpe:

1 Tegn høydekurver

Vi trenger: kritt, en lang linjal, målebånd eller uttrekkbare målebånd, eventuelt en linjal med vater eller en trekantlinjal.

Vi finner en stor stein eller steinbit med en så glatt overflate som mulig som vi kan tegne på med kritt. Vi holder linjalen loddrett ved siden av steinen. Deretter maler vi ifølge den en konturlinje på steinen for eksempel for hver 5. cm. For å holde samme høyde kan vi bruke linjal med vater eller trekantlinjal.

Hvis vi har flere linjaler, kan barn i grupper tegne høydekurver på flere forskjellige steiner på samme måte.

Hvis vi ser ovenfra, kan vi se hvordan høydekurvene vil se ut på kartet.

2 Sett sammen en bakke!

Vi trenger: 2 x bilder av høydekurver (nedlastbare), en nål, et stort stykke papp (f.eks. en utbrettet eske) eller flere små biter, saks eller en skjærekniv og en matte

Vi skal lage et „bakkepuslespill“ av papp – vi må kutte ut en form for hver av høydekurvene fra pappen. Vi kan skrive ut bildet (se nedenfor) på vanlig A4-papir. Vi legger papiret på pappen og stikker hull med en nål først rundt den største formen, deretter flytter vi papiret til et ledig sted og stikker hull i konturen til neste form osv. Vi klipper ut formene etter hullene.

Leken kan nå begynne: Barna får bildet av høydekurver (egentlig et kart) og deres oppgave er å plassere pappbitene i riktig form.

3 Kart etter modell

Vi trenger: papirark, fargestifter, en sandkasse eller et sted hvor vi kan lage terrengmodeller.

Barna er delt inn i grupper. Hver gruppe skal lage en modell av landskapet. Vi oppfordrer barna til å fokusere hovedsakelig på terrenget – la dem lage åser, daler, fjellrygger, dalsøkk… Hvis de vil, kan de også lage elver, landsbyer, veier, skoger… osv.

Når alle er ferdige, bytter gruppene plass: deres oppgave nå er å tegne et kart over det skapte landskapet.

4 Finn bakken

Vi trenger: trykte og kuttede kort med bakker (nedlastbare)

Vi skal dele elevene inn i grupper og lage tilsvarende antall hauger av høydekurverkartene. Jeg anbefaler å skrive ut flere kopier slik at det er nok kort. Vi plasserer bakkekortene på et valgt sted. Barna løper en stafett – de tar et kart med høydekonturer og løper for å finne det tilsvarende bakkekortet. Så er det nestemanns tur.

Hvis vi vil, kan vi skrive en melding på den andre siden av kortene – hvis elevene matcher parene riktig, vil de kunne lese teksten.