grid – category naturfag

Vi laget et lite vår- og høsttre i en stor glasskrukke.
Vi prøvde å lage en figur som kunne bevege armer og bein.
Barna lager modeller (miniatyrer) av bygninger, fjell, land osv. og de regner ut målestokken.
Hvordan lyste folk opp før? Kan dere lage en lampe kun av naturlige materialer?
Hvorfor helles grus eller sand på fortau og veier? Barna kan prøve alt med en gang.
Hva skjer med månen? Hvordan endres formen og hvorfor?
Et spill hvor barna lærer hovedgruppene av dyr.
Vil du at barn virkelig forstår hvordan høydekurver fungerer på kart?
På hver post er det et spørsmål, det riktige svaret sender barna videre, et galt svar sender dem rundt.
La oss lage en modell av solsystemet av snø! Vi kan lage en eller flere modeller.