Posted on

GJETT ORDET

Kjenner du Wordle? Et raskt spill hvor du må gjette et ord på fem bokstaver i så få trekk som mulig. Dette spillet er inspirert av den og enkelt å spille ute! Spillet er også flott for å øve på engelsk.

Grunnleggende regler:

Elevene deles i par, den ene bestemmer seg for et ord på fem bokstaver, den andre prøver å gjette det. Alternativt kan de være tre, da blir det to som gjetter (de vil jobbe sammen). 

Når den første eleven har kommet på et ord, er det gjetterens tur: Han skriver sin første gjetning (ordet må alltid eksistere, selv om det bare er en gjetning).

Nå markerer den som bestemte ordet hver bokstav: 

for eksempel oransje på en bokstav som er i ordet, men i en annen posisjon. Blått på bokstaven som er i ordet og er i riktig posisjon. De andre merkes ikke.

Nå er det gjetterens tur igjen. Han prøver å gjette ordet i færrest mulig trekk. Det er en god idé å sette en tidsgrense eller antall trekk som gjetteren må gjette ordet innenfor. Deretter bytter elevene.

Tips for å spille utendørs:

Elevene kan skrive bokstaver med kritt på asfalt. Selvfølgelig kan de markere bokstavene, for eksempel med en oransje og blå sirkel tegnet rundt dem. Men hvis du ønsker å gjøre spillet litt mer variert og få barna til å bevege seg, kan du la dem samle gjenstander fra naturen rundt før leken, som de så skal markere bokstavene med (i stedet for å fargelegge). 

F.eks. kongle = riktig bokstav, men i feil posisjon, stein = riktig bokstav i riktig posisjon. (Elevene bør bestemme dette på egenhånd i par.)

Hvis du vil at barna skal løpe litt rundt, kan du legge inn en regel om at før hver neste gjetning må gjetteren gå rundt et gitt punkt, for eksempel et tre.

• Hvis du ikke har mulighet til å skrive med kritt direkte på bakken, kan du bruke trykte tabeller (nedlastbart). Prøv å gjøre oppgaven mer variert ved å la barna bruke kun naturlige farger for å markere bokstavene. F. eks. brun flekk med jord = riktig bokstav, men i feil posisjon, grønn flekk med gress = riktig bokstav i riktig posisjon… (Elevene bør bestemme dette på egenhånd i par.)