Posted on

SKATTEJAKT: Den mystiske skogen

Løpe og ha det gøy? Prøv denne skattejakten. Det finnes også en versjon på engelsk.

Hvordan foregår det? Litt som Løpequizen. Barna løper mellom nummererte poster. På hver post leser de et stykke av et eventyr og må bestemme seg for hva de skal gjøre videre.

F.eks. om de vil gå til venstre eller høyre i et veiskille. Vil de inn i trollhuset eller heller bort fra det?

Avhengig av hva de har valgt, fortsetter de til neste post og historien fortsetter. Målet er å finne skatten.

Du trenger bare å skrive ut arkene (og ev. laminere dem) og legge dem på et passende sted – f.eks i skogen på trærne.

Man kan introdusere spillet med en kort historie. I nabolaget fortelles det at en stor skatt er gjemt i den mørke skogen. Barna skal nå være i rollen som eventyrere og prøve å finne skatten. Men bare de som har nok mot og tålmodighet vil finne det.

Det er sannsynlig at barna ofte vil returnere til postene der de har vært før. Det er greit, det krever en god del tålmodighet og flaks for å fullføre hele turen og finne skatten.

PDF-en inneholder reglene og 36 poster.

Bokmål eller engelsk?

Jeg har både norsk og engelsk versjon av Skattejakten. Med den engelske spillet øver elevene på engelsk mens de leser. Materialet inkluderer også tre vokabular­ark som du kan også bruke som oppgaver før skattejakten.

Posted on

LØPEQUIZ

Barna løper mellom nummererte poster. På hver post er det et spørsmål, og det riktige svaret sender dem videre, et galt svar sender dem rundt. Det passer godt for morsom øving av et tema som skal diskuteres.

Settet inneholder 21 ferdige .docx-dokumenter der du skriver dine spørsmål og mulige svar (alltid ett rett og to feil). Du trenger ikke å bekymre deg for postsystemet – det er klart og du kan se det i vedlagte diagram. Da er det bare å skrive ut arkene (og ev. laminere dem) og legge dem på et passende sted – f.eks i skogen på trærne.

Jeg anbefaler å ikke endre formateringen i dokumentene og kun skrive inn tekstene. Om nødvendig kan du også sette inn et bilde.

Hvis du har problemer, for eksempel med formatet på dokumentene, ta gjerne kontakt med meg, vi får helt sikkert løst det på en eller annen måte.

Posted on

GJETT ORDET

Kjenner du Wordle? Et raskt spill hvor du må gjette et ord på fem bokstaver i så få trekk som mulig. Dette spillet er inspirert av den og enkelt å spille ute! Spillet er også flott for å øve på engelsk.

Grunnleggende regler:

Elevene deles i par, den ene bestemmer seg for et ord på fem bokstaver, den andre prøver å gjette det. Alternativt kan de være tre, da blir det to som gjetter (de vil jobbe sammen). 

Når den første eleven har kommet på et ord, er det gjetterens tur: Han skriver sin første gjetning (ordet må alltid eksistere, selv om det bare er en gjetning).

Nå markerer den som bestemte ordet hver bokstav: 

for eksempel oransje på en bokstav som er i ordet, men i en annen posisjon. Blått på bokstaven som er i ordet og er i riktig posisjon. De andre merkes ikke.

Nå er det gjetterens tur igjen. Han prøver å gjette ordet i færrest mulig trekk. Det er en god idé å sette en tidsgrense eller antall trekk som gjetteren må gjette ordet innenfor. Deretter bytter elevene.

Tips for å spille utendørs:

Elevene kan skrive bokstaver med kritt på asfalt. Selvfølgelig kan de markere bokstavene, for eksempel med en oransje og blå sirkel tegnet rundt dem. Men hvis du ønsker å gjøre spillet litt mer variert og få barna til å bevege seg, kan du la dem samle gjenstander fra naturen rundt før leken, som de så skal markere bokstavene med (i stedet for å fargelegge). 

F.eks. kongle = riktig bokstav, men i feil posisjon, stein = riktig bokstav i riktig posisjon. (Elevene bør bestemme dette på egenhånd i par.)

Hvis du vil at barna skal løpe litt rundt, kan du legge inn en regel om at før hver neste gjetning må gjetteren gå rundt et gitt punkt, for eksempel et tre.

• Hvis du ikke har mulighet til å skrive med kritt direkte på bakken, kan du bruke trykte tabeller (nedlastbart). Prøv å gjøre oppgaven mer variert ved å la barna bruke kun naturlige farger for å markere bokstavene. F. eks. brun flekk med jord = riktig bokstav, men i feil posisjon, grønn flekk med gress = riktig bokstav i riktig posisjon… (Elevene bør bestemme dette på egenhånd i par.)

Posted on

UTENDØRSMUSEUM

La oss lage et utendørsmuseum! Barna lager „utstillinger for museet“ av naturmaterialer og de skriver skilt med informasjon til utstillingene. De øver på å skrive og stave mens de leker.

Du finner hele aktiviteten på Undervisningsbyen (beskrivelse av aktiviteten, inspirerende bilder og et utskrivbart arbeidsark – museums informasjonsskilt).

1. Tilpasning til temaet

Først kan vi spørre barna om hva slags museer de kjenner eller har besøkt. Hva er utstilt i dem? F.eks. naturmuseum, kunstmuseum, landbruksmuseum, teknisk-, historisk-, militær- eller etnografisk museum, museum av kuriositeter, rekorder osv.

Ideer kan skrives ned og vises for å få inspirasjon gjennom aktiviteten.

2. Hvordan ser de faktiske utstillingsbeskrivelsene ut?

Vi kan vise barna bilder av skilt (se neste side for inspirasjon). Vi kan for eksempel gjemme dem og la barna finne dem.

Vi kan snakke litt om hva som ikke bør mangle på informasjonsskiltene (vi kan skrive dette ned og vise). For eksempel navnet på det utstilte eller informasjon om hva slags gjenstand det er, hvor gammel den er, hva den brukes til, hvor den kommer fra, eller hvem som har laget den, hvordan den kom inn i museets samlinger eller annen interessant informasjon.

Barna vil helt sikkert komme med sine egne ideer.

3. Vårt eget museum

Barna deles inn i grupper. Gruppene får i oppgave å lage sitt eget museum med utstillinger. Det er opp til dem hva slags museum det blir og hva som skal stilles ut i det. De må skrive et informasjonsskilt for hver utstilte ting. Barna kan lage sine egne skilt eller de kan bruke forberedte skilt (se på siste side).

Hvis vi ønsker at alle øver på å skrive, kan vi spesifisere hvor mange informasjonsskilt (og derfor også utstillinger) hver av gruppene skal lage.

4. Utstillinger

Nå kan barna gå og finne eller lage gjenstander til utstillingene sine. Vi støtter barna i å utvikle fantasien. En kongle kan lett være frukten av et sjeldent afrikansk palmetre, et dinosauregg eller til og med en forhistorisk kam. Barna lager kanskje noe helt nytt fra ting de finner. Naturligvis kan de som er mer opptatt av virkeligheten gjerne beskrive ekte planter, steiner osv., det er også interessant.

Vi kan avtale at barna kan søke etter informasjon på Internett og eventuelt koble denne timen sammen med utvikling av mediekunnskap (Samfunnsfag).

5. Omvisning

Når museene er klare, setter vi av tid til å vise frem alle utstillingene. Alle tekstene er sikkert både originale og interessante, og det er ikke nødvendig å vurdere dem på noen måte. Men hvis vi vil sjekke rettskrivningen, kan vi si det slik: Museene er sikkert hyggelige og profesjonelle, men det kan likevel være at det har sneket seg inn noen feil. Derfor får hver av elevene en klesklype, og hvis de oppdager en skrivefeil på noen av „skiltene“, fester de klypen til det. Oppgaven til tekstens forfatter blir da å finne og rette feilen. Han kan rådføre seg med sine kolleger i museet.

Et annet alternativ er å ta med tekstene på skolen og foreta en lignende sjekk der, eller fortsette å jobbe med tekstene på en eller annen måte.

Jeg er stolt over at denne ideen min skal finnes også på TEREZA, Educational Centre nettstedet. Dere finner den engelske versjonen på Lessonsingrass.com. Jeg anbefaler denne siden!